aerotehnika

Air Compressors - Supplier and Service


PISTON COMPRESSORS

ЗАВОЈНИ КОМПРЕСОРИ

Додатоци

Опрема за нуркање

Messer

За нас

Аеротехника се основи на 2000-та година. Аеротехника е прозивод на договор помеѓу Сафет Берзати и Шпендим Адеми кои се и основачите на ова компанија. Аеротехника растеше на силна и динамична фирма во денешниот бизнис. Благодарајќи на едно долго и уникатно наследствона произ...

Повеќе

Comments & Questions