aerotehnika

Air Compressors - Supplier and Service

За нас

Аеротехника се основи на 2000-та година. Аеротехника е прозивод на договор помеѓу Сафет Берзати и Шпендим Адеми кои се и основачите на ова компанија. Аеротехника растеше на силна и динамична фирма во денешниот бизнис. Благодарајќи на едно долго и уникатно наследствона произвотсвото на компресорите, ни обезбедивме една позиција на меѓународниот пазар за производство на компресори за индустрија, професионални компресори, семи-професионални, и опрема за нуркање. Сето ова неизмерена работа и успех на Аеротехника се резултат на застапеноста на познатиот Европски бренд за призводство на компресори - AEROTECNICACOLTRI compressors.

Историја

Аеротехника е компанија која професионално се бави во полето за набавка, сервисирање и одржување на компресори.


Comments & Questions